ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — สสปน. [x]

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการเยือนสถานเอกอัครราชทู

เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 59 นางสาวกนกพร ดำรงกุล ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายอุสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาิ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายคว นสกุล อัครราชทู เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 59 นางสาวกนกพร ดำรงกุล ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายอุสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาิ ...
01/11/2016
  relevance date