ค้นหา

 
Found: 2
Where: tags — สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย [x]

คณะนักศึกษาตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาเรขศิลป์ (กราฟิก) เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

... นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ให้การต้อนรับ น.ส. วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ที่นำคณะนักศึกษาตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาเรขศิลป์ (กราฟิก) เดินทางเยือนญี่ปุ่น เพื่อศึกษาดูงาน ...

เยาวชนไทยร่วมแสดงความสามารถทางดนตรีในเทศกาลดนตรี Stellar Jam

... วงดนตรีร่วมสมัยบิ๊กแบนด์อยู่ภายใต้การดำเนินงานโครงการร่วมสมัยบิ๊กแบนด์สู่อาเซียนของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางดนตรีของเยาวชนอายุระหว่าง 12 - 18 ปี ปัจจุบัน มีสมาชิกวงทั้งสิ้น ...
14/09/2014
  relevance date