ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — สุกี้แห้ง [x] สุกี้ [x]

อาหารไทยสูตรพิเศษโดยแม่ครัวทำเียบ ตอที่ 5 (ไทยสุกี้)

อาหารไทยสูตรพิเศษตอที่ 5 ี้ขอแำวิธีทำสุกี้ไทยค่ะ เมื่อพูดถึงสุกี้ ชาวญี่ปุ่อาจจะึกไปถึงสุกี้ยากี้ของญี่ปุ่ แต่สุกี้ของไทยั้แตกต่างจากสุกี้ยากี้ญี่ปุ่อย่างสิ้เชิง ...
  relevance date