ค้นหา

 
Found: 107
Where: tags — อัครราชทูต [x]

ประกาศเตือนการหลอกลวงชาวต่างชาติทางอินเตอร์เน็ต

... กระทรวงการต่างประเทศประกาศเตือนเกี่ยวกับการหลอกลวงชาวต่างชาติทางอินเตอร์เน็ตโดยนาย Bia Kena ซึ่งแอบอ้างว่าเป็นตัวแทนบริษัทซึ่งมีสำนักงานอยู่ในประเทศไทย โดยส่งอีเมลไปยังชาวต่างชาติ หลอกลวงว่าเป็นผู้โชคดี ... ... รวมทั้งยืนยันว่า หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามจากสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลไทยประจำประเทศนั้นๆ กระทรวงการต่างประเทศได้ขอความร่วมมือสำนักงานตำรวจแห่งชาติตรวจสอบเกี่ยวกับบริษัท ...

คณะทูตต่างประเทศ บุคคลสำคัญของญี่ปุ่น ประชาชนชาวญี่ปุ่น และประชาชนชาวไทยในญี่ปุ่น หลั่งไหลเข้าร่วมลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศอย่างเนืองแน่นนับตั้งแต่วันที่ ...

... ได้เปิดสมุดลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นต้นมา ที่หอประชุมเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ซึ่งบุคคลสำคัญของญี่ปุ่นทั้งภาครัฐและเอกชน คณะทูตต่างประเทศ ประชาชนชาวญี่ปุ่น และประชาชนชาวไทยในญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เปิดสมุดลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศตั้งแต่วันที่ ...
17/10/2016

อัครราชทูตเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือหลักสูตร Joint Degree Program ระหว่างคณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ Tokyo Medical and Dental University (TMDU)

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน นายภัควัต ตันสกุล อัครราชทูต เข้าร่วมเป็นสักขีพยานและกล่าวแสดงความยินดีในพิธีลงนามความร่วมมือหลักสูตร Joint Degree Program ระหว่างคณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ Tokyo Medical ... ... เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของญี่ปุ่นที่ร่วมลงนามข้อตกลง Joint Degree Program กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

2014.05.17-18 งานเทศกาลไทยครั้งที่ 15

... 350,000 คนนายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นผู้กล่าวเปิดงาน... ... ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ... ... การบินไทย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ...
21/05/2014

ผู้อำนวยการสถาบันเทวะวงศ์วโรปการและคณะ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

... ภายใค้โครงการพบหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญ / นักวิจัยญี่ปุ่น และโครงการฝึกอบรมและประเมินผลข้าราชการออกประจำการในต่างประเทศ โอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น จากการประเมินสถานการณ์ภายในประเทศญี่ปุ่น ...

งานแฟชั่นโชว์และนิทรรศการ Thai Textile: A Touch of Thai in Tokyo

... และเป็นหนึ่งในความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับกระทรวงวัฒนธรรม รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในต่างประเทศ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานแฟชั่นโชว์และนิทรรศการ Thai Textile: A Touch of Thai ...
19/08/2019

2014.01.10 Kamenori Forum 2014

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วม Kamenori Forum 2014 ณ โรงแรม Arcadia Ichigaya ... ... Kamenori Foundation มูลนิธิด้านการแลกเปลี่ยนวัฒนธ รรมระหว่างประเทศ และส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในต่างประเทศ ภายในงาน นักเรียนชาวญี่ปุ่นและต่างชาติที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิฯ ...
16/01/2014

2014.01.20 ประชาสัมพันธ์การกลับมาของไก่สดไทยในญี่ปุ่น

... เพื่อเฉลิมฉลองการกลับมาของไก่สดไทยในญี่ปุ่น โดยมีนายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว นายทฤษฎี ชาวสวนเจริญ ... ... นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และนายอนันต์ ศิริมงคลเกษม นายกสมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อการส่งออก ...
21/01/2014

การแจ้งเกิด หรือ ขอสัญชาติไทยให้บุตร

... ผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดอื่น ให้ยื่นคำร้องต่อผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนั้น 3. ผู้ที่พำนักอยู่ในต่างประเทศ ให้ยื่นคำร้องต่อสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลใหญ่ ที่ตั้งอยู่ในประเทศนั้น *** สำหรับผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ...
02/11/2018

2014.08.07 สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดสัมมนาโครงการพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการนวดไทย

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดสัมมนาโครงการพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการนวดไทยในกรุงโตเกียวและพื้นที่ใกล้เคียง ... ... หอประชุมสถานเอกอัครราชทูต โดยมีทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ... ... ได้อธิบายถึงนโยบายของรัฐในการส่งเสริมสถานประกอบการนวดไทยในต่างประเทศและประเทศญี่ปุ่นให้ได้มาตรฐาน...
08/08/2014
Pages: Prev. 1 2 3 4 5 ... 11 Next
  relevance date