ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — อิซุมิ [x]

ช้างไทยใญี่ปุ่ ตอที่ 14 : "อิซุมิ" ช้างไทยประจำเมืองคิริว ที่สวสัตว์คิริวงะโอกะ จังหวัดกุมมะ (2)

เมื่อวัที่ 22 เมษาย พ.ศ 2507 ช้าง“อิซุมิ” ย้ายเ้าสวสัตว์คิริวงะโอกะ โดยทางสวสัตว์สร้างโรงเลี้ยงช้างหลังแรกเปิดใช้เมื่อวัที่ ... ... “อิซุมิ” ที่พยายามมีปฏิสัมพัธ์กับผู้ค ด้วยเป็ช้างอารมณ์ดี อ่อโย อาจเป็ผลให้ช้าง “อิซุมิ” ...
  relevance date