ค้นหา

 
Found: 3
Where: tags — อินเตอร์เน็ต [x]

ประกาศเตือนการหลอกลวงชาวต่างชาติทางอินเตอร์เน็ต

กระทรวงการต่างประเทศประกาศเตือนเกี่ยวกับการหลอกลวงชาวต่างชาติทางอินเตอร์เน็ตโดยนาย Bia Kena ซึ่งแอบอ้างว่าเป็นตัวแทนบริษัทซึ่งมีสำนักงานอยู่ในประเทศไทย กระทรวงการต่างประเทศประกาศเตือนเกี่ยวกับการหลอกลวงชาวต่างชาติทางอินเตอร์เน็ตโดยนาย Bia Kena ซึ่งแอบอ้างว่าเป็นตัวแทนบริษัทซึ่งมีสำนักงานอยู่ในประเทศไทย ...

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2563

... ตรวจพบผู้ติดเชื้อที่เดินทางกลับจากต่างประเทศในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 จำนวน 3 ราย... ... รัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือการเช่าสถานที่ช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2563 ผ่านทางอินเตอร์เน็ตและคาดว่า จะจ่ายเงินให้ได้หลังเดือนกรกฎาคม... ... การลงทะเบียนนี้น่าจะใช้เวลาพิจารณามากกว่าการขอรับเงินช่วยเหลือรักษาการดำเนินธุรกิจซึ่งใช้เวลา 2 สัปดาห์ เพราะจำเป็นต้องใช้เอกสาร อาทิ สัญญาเช่าสถานที่...
COVID-19
28/05/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2563

... กรุงโตเกียวพบผู้ติดเชื้อรายใหม่มากที่สุด 55 คน นับเป็นตัวเลขที่มากที่สุดในรอบ ... ... ของจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั่วประเทศ (โตเกียว 748 คน ฟูกูโอกะ ... ... กระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเข้าญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ... ... โดยผู้ใช้บริการต้องยื่นความประสงค์กับบริษัทผู้ให้บริการทางโทรศัพท์หรืออินเตอร์เน็ต ข้อมูลจากเว็บไซต์ ...
COVID-19
25/06/2020
  relevance date