ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — อิบารากิ [x]

สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดให้บริการกงสุลสัญจร ณ จังหวัดอิบารากิ

... 2561 ณ สมาคมแลกเปลี่ยนนานาชาติ จ.อิบารากิ โดยให้บริการงานหนังสือเดินทาง... ... นอกจากนี้ กลุ่มอาสาสมัครเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น (Thai Network in Japan: TNJ) เมื่อวันเสาร์ที่... ... อาทิเช่น เรื่องการขอและสละสัญชาติ กฎหมายเรื่องที่ดิน และการขอวีซ่าให้แก่คู่สมรส...
  relevance date