ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — ฮาชิโอจิ [x] การเดินทาง [x]

วัดป่าพุทธรังษี

... ปีในการจัดหาที่ดินเป็นสถานที่สร้างวัด ปัจจุบัน วัดพุทธรังษี เมืองฮาชิอจิ ยังไม่แล้วเสร็จ จึงมีสถานะเป็นพุทธศาสนสถานในขณะนี้ ... ... รูปเป็นพระธรรมทูตประจำพุทธศาสนสถาน วัดพุทธรังษี เมืองฮาชิอจิ การเดินทางไปวัด เดินทางมาวัดโดยขึ้นรถบัสที่ ...
  relevance date