ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — ฮาชิโอจิ [x] พุทธศาสนสถาน [x]

วัดป่าพุทธรังษี

พุทธศาสนสถานนี้ ชุมชนชาวไทยในญี่ปุ่นขอความอนุเคราะห์พระครูวิเทศธรรมานุศาสน์ ... ... ปีในการจัดหาที่ดินเป็นสถานที่สร้างวัด ปัจจุบัน วัดพุทธรังษี เมืองฮาชิอจิ ยังไม่แล้วเสร็จ จึงมีสถานะเป็นพุทธศาสนสถานในขณะนี้ ...
  relevance date