ค้นหา

 
Found: 3
Where: tags — ฮิโรชิมะ [x]

อัครราชทูตฯ ร่วมงานเทศกาลลอยกระทงปี 2014 ของสมาคมมิตรภาพไทย – ฮิโรชิมะ

... ประธานสมาคมมิตรภาพไทย – ฮิโรชิมะ ให้เข้าร่วมและกล่าวในงานลอยกระทงปี 2014 ณ โรงแรม Hotel Century 21 จังหวัดฮิโรชิมะ เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ญี่ปุ่นและเผยแพร่ประเพณีงานลอยประทงของไทย ภายในงานได้จัดการแสดงนาฏศิลป์ไทย ลอยกระทง อาหารไทยและการจับสลากของรางวัลแก่ผู้ร่วมงาน มีผู้ร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่นทั้งหมด ...
09/11/2014

อัครราชทุูตเข้าร่วมงานลอยกระทงเมืองฮิโรชิมะ

... ได้มอบหมายให้นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อัครราชทูต เป็นตัวแทนเข้าร่วมงาน Hiroshima Loi Kratong ณ โรงแรม Hotel Century21 เมืองฮิโรชิมะ ซึ่งจัดโดยสมาคมฮิโรชิมะ – ไทย โดยงานนี้มีวัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยและญี่ปุ่น ...

ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานลอยกระทงเมืองฮิโรชิมะ 2018

... ได้มอบหมายให้นางสาลินี ผลประไพ อัครราชทูตที่ปรึกษา เป็นผู้แทนเข้าร่วมกล่าวเปิดงานลอยกระทงเมืองฮิโรชิมะ 2018 ณ โรงแรม Hotel Century 21 เมืองฮิโรชิมะ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 19 โดยสมาคมฮิโรชิมะ – ไทย โดยมีนายมาซาฮิโร ...
  relevance date