ค้นหา

 
Found: 18
Where: tags — เกษตรกรรม [x]

เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะรองปลัดกระทรวงการเกษตร ป่าไม้และประมงของญี่ปุ่น

... ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านสหกรณ์ไทยและญี่ปุ่น TPP และขอความร่วมมือเรื่อการเปิดตลาดของสินค้าเกษตรกรรมไทยในญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เอกอัครราชทูตฯ สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เข้าเยี่ยมคารวะนายฮิโรมิจิ ...

ความเคลื่อนไหวท่าทีญี่ปุ่นในการเจรจา TPP ในช่วงเดือน ต.ค.-พ.ย. 58

... เนื่องจากที่ผ่านมาญี่ปุ่นนำเข้าจากจีนเป็นส่วนใหญ่ 2.2 แม้ว่าการวิเคราะห์โดยภาครัฐของญี่ปุ่นจะดูเหมือนว่าภาคเกษตรกรรมของญี่ปุ่นจะไม่ได้รับผลกระทบจาก TPP มากนัก แต่เกษตรกรญี่ปุ่นมีความกังวลถึงผลกระทบเป็นอย่างมาก ...
30/12/2015

กรรมการผู้จัดการธนาคาร Hokuto เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... ได้หารือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทย-อาคิตะ และการส่งเสริมด้าน SME ระหว่างกัน โดยเฉพาะเรื่องเกษตรกรรม

2013.08.26-27 เอกอัครราชทูตฯ เยือนจังหวัดนากาโนะ

... รองผู้ว่าราชการจังหวัดนากาโนะ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจังหวัดนากาโนะ และได้ศึกษาดูงานผู้ประกอบการภาคเกษตรกรรมของญี่ปุ่นที่สามารถต่อยอดกิจการของตนไปสู่ภาคอุตสาหกรรมการแปรรูปและบริการ เพื่อเตรียมความพร้อมกับการแข่งขันในภาคการเกษตรจาก ...
03/09/2013

2013.08.31 เอกอัครราชทูตฯ ร่วมงานเทศกาลไทยในชิสึโอกะ

... เพื่อหารือเกี่ยวกับการยกระดับความสัมพันธ์ของไทยและ จ.ชิสึโอกะ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว และความร่วมมือทางวิชาการและภาคเกษตรกรรม เป็นต้น  เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2556 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูตฯ พร้อมภริยา ...
04/09/2013

สถานการณ์เศรษฐกิจญี่ปุ่นในช่วงเดือน มี.ค. 58 - พ.ค. 59

... การปฏิรูป SMEs เช่น การสนับสนุนเงินทุนในการสร้างเทคโนโลยีใหม่ ๆ                      (8) การปฏิรูปภาคเกษตรกรรม เช่น การลดต้นทุนการผลิต ซึ่งคาดว่าจะสร้างมูลค่าทาง ศก. 10 ล้านล้านเยน ภายในปี 2063                      ...

เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะประธานสมาคมมิตรภาพรัฐสภาญี่ปุ่น - ไทย

... ทั้งสองฝ่ายได้หารือกันเกี่ยวกับประเด็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาของทั้งสองประเทศ รวมทั้งประเด็นด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การลงทุนใน EEC และภาคเกษตรกรรม เนื่องจากปัจจุบันจังหวัดเอฮิเมะได้ส่งออกส้มไปตลาดของประเทศไทยมากขึ้น และประเทศไทยก็มีความสนใจที่จะนำผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมอื่น ...
17/09/2019

นายกเทศมนตรีเมืองชิโมะซึมะ จ. อิบารากิ เข้าพบเอกอัครราชทูต

... ผ่านห้างสรรพสินค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ อนึ่ง เมืองชิโมะซึมะ มีลักษณะคล้ายคลึงกับประเทศไทยซึ่งเน้นด้านเกษตรกรรมเหมือนกัน ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญได้แก่ ลูกสาลี่ แตงโม เมลอน และมะเขือเทศ เป็นต้น

รองนายกรัฐมนตรี เดินทางเยือนจังหวัดวากายามะ

... เพื่อส่งเสริมการลงทุนจากจังหวัดวากายามะไปยังประเทศไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการเกษตร การแปรรูปอาหาร และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม ซึ่งจังหวัดวากายามะมีศักยภาพ และเป็นจังหวัดที่ผลิตผลไม้มากที่สุดในญี่ปุ่น โดยภายหลังการหารือ ...

รองอธิบดีกรมการจัดหางานเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... เพื่อแก้ไขปัญหาการลดลงของจำนวนประชากรและการขาดแคลนแรงงาน โดยในเบื้องต้น 5 สาขาที่จะมีการเปิดรับแรงงานต่างชาติ ได้แก่ 1) ธุรกิจโรงแรมและที่พัก 2) เกษตรกรรม 3) ธุรกิจให้บริการด้านบริบาล / พยาบาล 4) ก่อสร้าง และ 5) ธุรกิจการต่อเรือ ดังนั้น จึงถือเป็นโอกาสใหม่สำหรับแรงงานจากประเทศไทย ...
Pages: 1 2 Next
  relevance date