ค้นหา

 
Found: 5
Where: tags — เกษตร [x]

เอกอัครราชทูตฯ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามข้อตกลงระหว่าง กศน. กับ MOA International

... รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ... ... โดยมีนายชลธิศักดิ์ ชาวปากน้ำ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการเกษตร เข้าร่วมด้วย เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2561 นายบรรสาน ...
03/09/2018

2013.08.02 เอกอัครราชทูตฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการ UNESCO Biotechnology School in Asia ณ ม.โอซากา

... ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุ่นต่อไป และขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งญี่ปุ่น (MEXT) และมหาวิทยาลัยโอซากาสำหรับการสนับสนุนโครงการดังกล่าว ... ... ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ...
06/08/2013

อุปทูตบรรยายเกี่ยวกับประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยโททโทริ

... ได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นานาชาติของกระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของญี่ปุ่น (MEXT) ซึ่งเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนตุลาคม ... ... โดยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนด้านการเกษตรระหว่างมหาวิทยาลัยโททโทริกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ...
26/11/2014

การปรับ ครม. ของ รบ. ญี่ปุ่น

... บุคคลที่เข้าร่วม ครม. ในครั้งนี้เป็นครั้งแรก (10) นาง Tamayo Marukawa รมว. ก. สิ่งแวดล้อม (11) นาย Hiroshi Hase รมว. ก. ศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (MEXT) (12) นาย Hiroshi Moriyama รมว. เกษตร ป่าไม้และประมง (13) นาย Motoo Hayashi รมว. ก. เศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม (METI) (14) นาย Keiichi Ishii รมว.ที่ดิน ...
22/10/2015

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 20 กรกฏาคม 2563

... (โครงการให้เงินช่วยเหลือการซื้อบัตรเข้าชมคอนเสิร์ต กีฬา และภาพยนตร์ เป็นต้น) และ “Go To Shopping Street” ภายใต้โครงการ ... ... จะเปิดรับสมัครบริษัทและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ❖ นาย ETO Taku รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และการประมง ผู้ดูแลรับผิดชอบโครงการ ...
COVID-19
20/07/2020
  relevance date