ค้นหา

 
Found: 31
Where: tags — เกิด [x]

ประธาน Tokyo SME Support Center และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... ให้ภาคเอกชนญี่ปุ่นไปลงทุนที่ประเทศไทย โดยใช้แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านในการผลิต Supply chain เป็นต้น  อนึ่ง Tokyo SME Support Center ได้เปิดสาขาที่ประเทศไทยในวันที่ 23 ธ.ค. 2558 ซึ่งถือเป็นสำนักงานต่างประเทศแห่งแรก ภายใต้ความร่วมมือของกระทรวงอุตสาหกรรม... ... ซึ่งได้ช่วยให้ SMEs ญี่ปุ่นในไทยเกิดความอุ่นใจและคล่องตัวในการประกอบธุรกิจ...
16/01/2020

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับมาตรการสำหรับคนไทยที่เดินทางจากญี่ปุ่นกลับไทย

... หนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย ที่ออกโดยสถานเอกอัครราชทูต ... ... ตอบ: สำหรับชาวไทย ไม่จำเป็นต้องระบุว่า ปลอดเชื้อ ... ... เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้น จึงขอให้ผู้โดยสารใช้ใบรับรองแพทย์ภาษาอังกฤษ ... ... ที่ผ่านการรับรองเอกสารโดยNotary public และกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ซึ่งปกติจะใช้เวลานาน ...
23/03/2020

เหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาดความสั่นสะเทือนระดับ 6 ที่จังหวัดคุมาโมโตะ เกาะคิวชู

... เมษายน 2559 เวลา 22.10 น. (เวลาญี่ปุ่น) เกิดเหตุแผ่นดินไหว ขนาดความสั่นสะเทือนระดับ... ... ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ของกองต่างประเทศ จังหวัดคุมาโมโตะ (81-96-333-2315) ในกรณีที่คนไทยหรือนักท่องเที่ยวไทยที่อยู่ในจังหวัดคุมาโมโตะ... ... สายด่วนแผนกคุ้มครองคนไทย(ศูนย์ดำรงธรรมในต่างประเทศ) (ฝากข้อความ) *กรณีผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิตและผู้ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนเท่านั้น...
15/04/2016

นายกรัฐมนตรีร่วมกับผู้นำญี่ปุ่นและผู้นำประเทศลุ่มน้ำโขงรับรองยุทธศาสตร์โตเกียว 2018 เพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือให้เกิดผลรูปธรรม

... และมีเป้าหมายที่เป็นรูปธรรม ซึ่งสะท้อนความมุ่งมั่นของญี่ปุ่นต่ออนุภุมิภาคลุ่มน้ำโขงและแสดงให้เห็นว่าญี่ปุ่นเป็นมิตรแท้ที่ยาวนานและเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไทยและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงมาโดยตลอด ... ... ได้ปรากฎอยู่ในเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมระหว่างประเทศ ไทยในฐานะสมาชิกและผู้ยกร่างแผนแม่บทฯ จะผลักดันให้กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคเชื่อมโยงกันกับกรอบความร่วมมือ ...

วันที่ 18 เมษายน 2559 รายงานความเคลื่อนไหวเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกาะคิวชูอย่างต่อเนื่อง

... กองกำลังป้องกันตนเองสนับสนุนพื้นที่เกิดเหตุ รวมกันมากกว่า 25,000 คน - นรม... ... แก่พื้นที่ประสบภัยให้พร้อม (5) ความช่วยเหลือจากต่างประเทศ - เมื่อเช้า 16 เมย รัฐบาลสหรัฐฯ... ... รอบๆจุดศูนย์กลางรับรู้ระดับ 5+ / คาโกะชิมะระดับ 4 เป็นต้น *************************************** (วันที่ 16 เม...

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 7 กันยายน 2563

... คนเป็นครั้งแรกในรอบ 13 วัน (ตั้งแต่ 24 ส.ค.เป็นต้นมา) อย่างไรก็ดี ตามปกติแล้ว... ... เมืองโยโกฮามาเปิดเผยว่าผู้พิการบางรายไม่สามารถใส่หน้ากากอนามัยได้และผู้ดูแลต้องสัมผัสใกล้ชิดกับผู้พิการโดยเสมอ จึงทำให้เกิดการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อน... ... เพื่อจัดซื้อวัคซีนจากบริษัทเวชภัณฑ์ของต่างประเทศ และตั้งเป้าว่าจะจัดหาวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสฯ...
COVID-19
07/09/2020

เที่ยวญี่ปุ่นอย่างปลอดภัย

... แต่คงไม่มีใครรับรองได้ว่าความปลอดภัยนั้นจะเกิดขึ้นกับทุกคน ทุกสังคมล้วนมีทั้งคนดีและคนไม่ดีปะปนกันไป การมาท่องเที่ยวต่างประเทศเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ และเปิดมุมมองให้กับนักท่องเที่ยว ... ... บางกรณีก็เกิดขึ้นกับคณะทัวร์ที่สายการบินมีความจำเป็นต้องเลื่อนไฟลต์ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติ ...

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2563

... และฟิลิปปินส์ 14 คน 3) จำนวนผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นและการผ่อนปรนนโยบายเข้าเมืองของทางการญี่ปุ่นทำให้เกิดข้อกังวลว่า ญี่ปุ่นจะไม่สามารถตรวจ... ... ที่ท่าอากาศยานต่าง ๆ 13 แห่งทั่วประเทศ รวม 2,300 คนเท่านั้น และไม่สามารถเพิ่มศักยภาพไปมากกว่านี้ได้... ... ทุกคนเป็นไปได้ยาก ญี่ปุ่นจำเป็นต้องพัฒนาวิธีการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพและแม่นยำ...
COVID-19
24/06/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 29 ตุลาคม 2563

... เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถรับวัคซีนต้านเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ฟรี และหากวัคซีนดังกล่าวก่อให้เกิดผลข้างเคียงต่อร่างกาย รบ. จะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลให้ด้วย ... ... ได้ผ่านร่างกฎหมาย Quarantine Act เพื่อกักตัวผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศเข้าญี่ปุ่นและพบว่าติดเชื้อไวรัสฯ โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือน ก.พ. 64 เป็นต้นไป ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK    https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/ ...
COVID-19
29/10/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 4 กันยายน 2563

... แต่ยังจำเป็นต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากอาจเกิดการระบาดระลอกใหม่ขึ้นได้... ... โดยผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 คน ทำงานที่ศาลชั้นต้นในเมืองโอดาวาระ / 2 คน ทำงานที่สถานสงเคราะห์คนพิการ... ... โดยหนึ่งในนั้นสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อในเที่ยวบินระหว่างประเทศเมื่อวันที่ 21 ส.ค. และตรวจ PCR ได้ผลเป็นลบ...
COVID-19
04/09/2020
Pages: Prev. 1 2 3 4 Next
  relevance date