ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — เครือข่ายชุมชนไทยในญี่ปุ่น [x]

เครือข่ายชุมชนไทยในญี่ปุ่น อบอุ่น...เข้มแข็งดูแลกันและกัน

... ได้นำ โครงการการดูแลสุขภาพจิต และการเสริมสร้างเครือข่ายชุมชนไทยในญี่ปุ่น นำคณะจิตแพทย์ นักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์จิตเวชให้ความรู้อบรมการดูแลสุขภาพจิตตนเองและผู้อื่นโดยเผยแพร่ให้แก่ ... ... เป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ไทยในต่างประเทศ การอบรมดูแลสุขภาพจิตโครงการนี้นอกเหนือจากจะช่วยให้กลุ่มอาสาสมัครมีความเข้มแข็งมีทักษะในการให้คำแนะนำเป็นที่ปรึกษากับคนอื่นได้แล้ว ...
  relevance date