ค้นหา

 
Found: 2
Where: tags — เปิดตลาด [x]

เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะรองปลัดกระทรวงการเกษตร ป่าไม้และประมงของญี่ปุ่น

... ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านสหกรณ์ไทยและญี่ปุ่น TPP และขอความร่วมมือเรื่อการเปิดตลาดของสินค้าเกษตรกรรมไทยในญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เอกอัครราชทูตฯ สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เข้าเยี่ยมคารวะนายฮิโรมิจิ ...

ความเคลื่อนไหวท่าทีญี่ปุ่นในการเจรจา TPP ในช่วงเดือน ต.ค.-พ.ย. 58

... เพื่อใช้ในการดำเนินมาตรการส่งเสริมการขายสินค้าเกษตรกรรม เช่น การ ปชส.สินค้า และการให้ความช่วยเหลือในการเจรจากับ ... ... ในเรื่องการพิจารณามาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) เพื่อไปสู่การเปิดตลาดสินค้าเกษตรกรรมของญี่ปุ่นในประเทศนั้น ...
30/12/2015
  relevance date