ค้นหา

 
Found: 3
Where: tags — เมืองโยโกฮามะ [x]

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 23 กรกฏาคม 2563

... ผู้ติดเชื้อ 61 คน โดยส่วนใหญ่อยู่ในตัวเมืองฟูกูโอกะ / 16 คนไม่ทราบช่องทางการติดเชื้อ ... ... 68 คน โดยจำนวน 33 คนอยู่ในเมืองโยโกฮามะ / 6 คนเป็นนักศึกษาจาก ... ... แต่ต้องเป็นผู้ที่เดินทางออกจากญี่ปุ่นก่อนวันที่ทางการญี่ปุ่นประกาศห้ามผู้ที่เดินทางจากประเทศดังกล่าวเข้าประเทศ (เช่น กรณีของไทย สำหรับผู้ที่เดินทางออกจากญี่ปุ่นก่อนวันที่ ... ... จากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นในต่างประเทศ ดังรายละเอียดปรากฏตามเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น  ...
COVID-19
23/07/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 4 กันยายน 2563

... กันยายนหลังจากที่เสียชีวิตแล้ว และพบว่ามีผลเป็นบวก / 41 คนอยู่ที่เมืองโยโกฮามะ โดยผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 คน ทำงานที่ศาลชั้นต้นในเมืองโอดาวาระ / 2 คน ทำงานที่สถานสงเคราะห์คนพิการ ... ... โดยหนึ่งในนั้นสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อในเที่ยวบินระหว่างประเทศเมื่อวันที่ 21 ส.ค. และตรวจ PCR ได้ผลเป็นลบ แต่มีอาการไม่สบายเมื่อวันที่ ...
COVID-19
04/09/2020

เอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร บมจ. อมตะ หารือกับเมืองโยโกฮามะ เกี่ยวกับความร่วมมือเรื่องเมืองอัจฉริยะ

... ตามที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงพลังงาน เมืองโยโกฮามะ ใช้เวลาประมาณ 30 ปี... ... และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยในระยะที่ผ่านมา ได้มีการจัดตั้ง... ... ร่วมกับภาครัฐและเอกชนของญี่ปุ่น ให้กับต่างประเทศ
  relevance date