ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — เยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น [x]

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ

กระทรวงวัฒนธรรมจัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ กิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น (ประจำปี 2560) ระหว่างวันที่ 17 - 21 กรกฎาคม 2560 ณ กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการสมัครเข้าร่วมได้ที่นี่ ...
20/04/2017
  relevance date