ค้นหา

 
Found: 5
Where: tags — เศรษฐกิจ [x]

ประเทศ​ญี่ปุ่น​โดย​สังเขป (มา​รู้จัก​ญี่ปุ่น​กัน​เถอะ)

... เดือนมิถุนายน 2552) ระบบ​ไฟฟ้า 100 โวลท์ 50/60 เฮ​ริ์ทซ์ การ​คมนาคม การ​เดินทาง​ส่วนใหญ่​ของ​คน​ญี่ปุ่น​ใน​เมืองใหญ่​ใช้​รถไฟฟ้า ... ... เนื่องจาก​เคย​เป็น​เมืองหลวง เคน ใช้กับ​จังหวัด​ต่างๆ ทั่วไป เศรษฐกิจ ญี่ปุ่น​เป็น​ประ​เทศ​ที่​มี​เศรษฐกิจ​ใหญ่​เป็น​อันดับ​สาม​ของโลก ...

พล.อ.อ. ประจินฯ รองนายกรัฐมนตรี เดินทางเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ

... เพื่อแสวงหาลู่ทางในการนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมที่เข้มแข็ง และมีการใช้วิทยาศาสตร์... ... เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคลี่อนเศรษฐกิจอย่างเต็มที่ ตามนโยบาย... ... และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม และการท่องเที่ยว เพื่อติดตามและผลักดันประเด็นคงค้างระหว่างทั้งสองประเทศ

การเยือนญี่ปุ่นของรองนายกรัฐมนตรีสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

... และภาคเอกชนของญี่ปุ่น ตลอดจนบรรยายเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจใหม่ของไทยให้แก่นักลงทุนญี่ปุ่นได้รับฟัง... ... มีโอกาสได้พบปะกับระดับสูงของรัฐบาลญี่ปุ่นหลายคน ได้แก่ การเยี่ยมคารวะนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น... ... รัฐมนตรีที่ดิน ระบบโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคมและการท่องเที่ยว (MLIT) นายเซจิ...

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 17 กันยายน 2563

... รวมถึงการปฏิรูปและลงทุนในสาขาที่จำเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ❖ รัฐมนตรีต่าง... ... เกี่ยวกับนโยบายเพื่อจัดการผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19... ... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน คมนาคมและการท่องเที่ยวญี่ปุ่น...
COVID-19
17/09/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 11 กันยายน 2563

... หน่วยแพทย์เมืองโยโกฮามาและสถานีดับเพลิงได้ทำการเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมในการรับ-ส่งผู้ป่วยตลอด... ... รัฐบาลกลางจะประสานงานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลท้องถิ่นในการฟื้นฟูกิจกรรมด้านสังคมและเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการควบคุมความเสี่ยงของการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อรายใหม่... ... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน คมนาคมและการท่องเที่ยวญี่ปุ่น...
COVID-19
11/09/2020
  relevance date