ค้นหา

 
Found: 12
Where: tags — เศรษฐกิจ [x]

รองนายกรัฐมนตรีสมคิดฯ เยือนญี่ปุ่น (16-19 ก.พ. 2563)

... ระหว่างวันที่ 16-29 กุมภาพันธ์ 2563 ในการเยือนครั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีฯ ได้เข้าพบหารือกับ นาย Nishimura Yasutoshi รัฐมนตรีดูแลความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) และนาย Motegi Toshimitsu รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ...

รองนายกรัฐมนตรีสมคิด กล่าวปาฐกถาในงานสัมมนาส่งเสริมการลงทุนที่นาโกยา

... โดยมีภาคส่วนต่าง ๆ ของญี่ปุ่นเข้าร่วมกว่า 700 คน โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีฯ ได้เน้นย้ำเป้าหมายของไทยในการก้าวไปสู่ความเป็น Thailand 4.0 บนพื้นฐานของความพร้อมทางเศรษฐกิจในหลายประการ ทั้งในเรื่องความเข้มแข็ง ...

รองนายกรัฐมนตรีสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เข้าร่วมการประชุม International Conference on the Future of Asia ครั้งที่ 22

... ได้เข้าร่วมการประชุม International Conference on the Future of Asia ครั้งที่ 22 ที่โรงแรมอิมพีเรียล กรุงโตเกียว โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวปาฐกถาเกี่ยวกับการปฏิรูปเศรษฐกิจในประเทศในทุกมิติ ประกอบด้วย การกำหนดกลุ่มเป้าหมายอุตสาหกรรมเพื่อการค้นคว้าวิจัยและลงทุนในธุรกิจจัดตั้งใหม่ ...

รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ เดินทางเยือนญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2558 มรว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี (ดูแลด้านเศรษฐกิจ) เดินทางเยือนกรุงโตเกียว เพื่อเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ International Conference on the Future of Asia ครั้งที่ ...
21/05/2015

รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นองค์ปาฐกถาในงานสัมมนาการลงทุนไทย ที่จังหวัดโอซากา

... ซึ่งมีนักลงทุนชาวญี่ปุ่นให้ความสนใจเข้าร่วมถึง 500 คน โดย ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรีได้ใช้โอกาสชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของไทยในฐานะศูนย์กลางของอาเซียน ... ... ไม่ว่าจะเป็นกลับสู่ความเป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ กำหนดการเลือกตั้ง และพัฒนาการทางบวกด้าน เศรษฐกิจ ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสนับสนุนนักลงทุนชาวญี่ปุ่นในกภูมิภาค ...

การเยือนญี่ปุ่นของรองนายกรัฐมนตรีสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

... ยังได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติให้แก่รองนายกรัฐมนตรีฯ สมคิด และรัฐมนตรีท่านอื่น ๆ โดยได้เชิญผู้เข้าร่วมฝ่ายญี่ปุ่นจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เป็น ... ... นายโทชิยูกิ ชิกะ ประธานร่วมคณะกรรมการการค้าและเศรษฐกิจญี่ปุ่น - ไทย ของสมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่น ...

รองนายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางเยือนเมืองทสึคุบะ จังหวัดอิบารากิ

... เพื่อศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและด้านนวัตกรรม และนำแบบอย่างการก่อตั้งเมืองไปปรับใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรี ได้ทดลองใช้อุปกรณ์ที่เป็นนวัตกรรมสำหรับดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ เช่น เครื่องช่วยเดิน ...
01/06/2016

พล.อ.อ. ประจินฯ รองนายกรัฐมนตรี เดินทางเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ

... เพื่อแสวงหาลู่ทางในการนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมที่เข้มแข็ง และมีการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคลี่อนเศรษฐกิจอย่างเต็มที่ ตามนโยบาย Thailand 4.0 โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรี ได้พบหารือข้อราชการกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม ญี่ปุ่น ...

เอกอัครราชทูตฯ พร้อมรัฐมนตรี METI และคณะฝ่ายญี่ปุ่น เข้าร่วมงานสัมมนาส่งเสริมการลงทุน

... Bangkok Marriott Marquis Queen's Park Hotel โดยมี ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธาน และมีผู้เข้าร่วมจากไทยและญี่ปุ่นกว่า ... ... กรุงโตเกียว พร้อมด้วยนาย Hiroshige Seko รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม และคณะนักธุรกิจ ...
13/09/2017

รองนายกรัฐมนตรีสมคิด เป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย - ญี่ปุ่น ครั้งที่ ...

... กรุงโตเกียว โดยมีนายโยชิฮิเดะ สึกะ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น กับนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานร่วม การหารือครอบคลุมความร่วมมือยุทธศาสตร์เศรษฐกิจรอบด้าน การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย - ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๔ ได้มีขึ้นเมื่อวันที่ ...
Pages: 1 2 Next
  relevance date