ค้นหา

 
Found: 3
Where: tags — เสวนา [x]

ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์เชิงวิชาการ ในหัวข้อ "Envisioning the Future: Thailand-Japan Strategic Economic Partnership" มองอนาคตหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เชิงเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น

... โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ / Special Lecture โดยเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย - มีการเสวนาโดยผู้แทนภาครัฐ เอกชนชั้นนำ และภาควิชาการ ในแวดวงความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นเชิงเศรษฐกิจ หัวข้อการสัมมนา Envisioning the Future: Thailand-Japan Strategic Economic Partnership วันจัดงาน  วันพุธที่ 21 ก.ค. 2564 เวลาจัดงาน  09.00-12.00 น. ภาษาที่ใช้ในการสัมมนา    ไทย-ญี่ปุ่น ...
09/07/2021

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมงาน Tourism Expo Japan 2020 ณ จังหวัดโอกินาวะ

... ซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตคนเดียวจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกที่ได้รับเชิญให้เป็นผู้กล่าวอภิปรายในงานเสวนานี้ได้นำเสนอตัวอย่างแนวทางการฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย ... ... ของญี่ปุ่นและรัฐบาลได้กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของสถานประกอบการ ที่เรียกว่า Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวนอกจากนี้ ...
29/10/2020

สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับ Japan – Thailand Business Forum (JTBF) จัดการเสวนาและนิทรรศการภาพถ่ายในหัวข้อ “Thailand – Japan Business Partnership from Past to Present”

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมกับ Japan – Thailand Business Forum (JTBF) จัดการเสวนาและนิทรรศการภาพถ่ายในหัวข้อ “Thailand – Japan Business Partnership from Past to Present” โดยมีนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูตฯ ...
20/02/2019
  relevance date