ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — เอกอัครราชทูต [x] เกษตรกรรม [x] ธนาคาร Hokuto [x]

กรรมการผู้จัดการธนาคาร Hokuto เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

... นายคาซูชิ ซาซาบุจิ, กรรมการผู้จัดการธนาคาร Hokuto เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว... ... ได้หารือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทย-อาคิตะ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 นายคาซูชิ... ... และการส่งเสริมด้าน SME ระหว่างกัน โดยเฉพาะเรื่องเกษตรกรรม
  relevance date