ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — แจ้งเกิด [x]

การแจ้งเกิด หรือ ขอสัญชาติไทยให้บุตร

... คนที่มีสิทธิได้รับสัญชาติไทย อายุมากกว่า 20 ปี ต้องการแจ้งเกิด สามารถแจ้งเกิดที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้หรือไม่ และจะถือว่าเป็นการเลือกสัญชาติหรือไม่ ... ... ให้ยื่นคำร้องต่อผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนั้น 3. ผู้ที่พำนักอยู่ในต่างประเทศ ให้ยื่นคำร้องต่อสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลใหญ่ ...
  relevance date