ค้นหา

 
Found: 2
Where: tags — แต่งงานในญี่ปุ่น [x]

การจดทะเบียนสมรสที่อำเภอญี่ปุ่น

... ขั้นตอนการจดทะเบียนสมรสที่อำเภอญี่ปุ่น นำหนังสือรับรองสถานภาพการสมรสที่ออกโดยอำเภอไทย... ... กรุงโตเกียว (โดยคู่สมรสฝ่ายที่ไม่สามารถเดินทางไปลงลายมือชื่อที่อำเภอไทยด้วยตนเองได้... ... ขอทำบัตรประจำตัวประชาชนไทยใหม่ที่อำเภอไทย และขอทำหนังสือเดินทางใหม่ที่กระทรวงการต่างประเทศไทย...

แต่งงานในญี่ปุ่น ( คุณทำได้ ง่ายนิดเดียว )

... มีหน้าที่ช่วยเหลือคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์ของคนไทยในประเทศญี่ปุ่นค่ะไม่ได้มีหน้าที่จับกุมตัวคนไทยเลยค่ะ แต่ในระหว่างการเดินทางเพื่อมาดำเนินเรื่องที่สถานเอกอัครราชทูตฯ... ... ในส่วนของงานบริการฝ่ายกงสุลได้ค่ะ การแต่งงานในญี่ปุ่น อันดับแรกให้คุณเริ่มต้น... ... โดยการกำหนดหรือตัดสินใจค่ะว่าคุณอยากจะจดทะเบียนสมรสแบบไหน ตามกฎหมายของไทยหรือของญี่ปุ่น... ... หรือฉบับที่มีตรารับรองจากอำเภอ พร้อมสำเนา 1 ชุด หนังสือเดินทางตัวจริง พร้อมสำเนาหน้าที่มีรูปถ่าย...
  relevance date