ค้นหา

 
Found: 3
Where: tags — โอกินาวะ [x]

เอกอัครราชทูตฯ เยือนจังหวัดโอกินาวะ

... ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะกระชับความสัมพันธ์ในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 60 นายบรรสาน ... ... กรุงโตเกียว พร้อมข้าราชการทีมประเทศไทยเยือน จ. โอกินาวะ เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะนายทาเกชิ โอนากะ ...

กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองนาฮา จังหวัดโอกินาวะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมการสำหรับการเฉลิมฉลองการสถานปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ญี่ปุ่น ครบ 130 ปี ในปี 2560 รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในจังหวัดโอกินาวะ เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ระหว่างกัน อนึ่ง กสม. Sakumoto เข้าดำรงตำแหน่ง กสม. ณ เมืองนาฮา ตั้งแต่ปี ...

สถานการณ์เศรษฐกิจญี่ปุ่น ม.ค. - มี.ค. 2557

... ให้เป็นเขตที่จะได้รับการพัฒนาเป็นศูนย์กลางแห่งการปฏิรูปด้านการจ้างงาน และ (6) จ.โอกินาวะ ให้เป็นเขตที่จะได้รับการพัฒนาเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ... ... ทำให้มีอุปสงค์ต่อชิ้นส่วนและอุปกรณ์รถยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ที่ลดลง 3.2 การลงทุน แม้จะเกิดสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง ...
16/06/2014
  relevance date