ค้นหา

 
Found: 2
Where: tags — โอซากา [x] เทศกาลไทย [x] 2018 [x] งานเทศกาลไทย [x]

งานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ ๑๙

... ร่วมกับหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ของไทยและญี่ปุ่น จัดงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ... ... งานเทศกาลไทยประสบผลสำเร็จและได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในญี่ปุ่น จึงมีการจัดงาน เทศกาลไทยภายใต้ความดูแลของสถานเอกอัครราชทูต ... ... และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ในเกือบทุกภูมิภาคของญี่ปุ่น ... ... ปิดสมศักดิ์ศรี เทศกาลไทย 2018 คนญี่ปุ่นแห่เที่ยวกินช้อปแน่น ...
12/05/2018

งานเทศกาลไทย ณ นครโอซากา 2018

ทศกาลไทย ณ นครโอซากา เป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในหลากหลายมิติที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคคันไซ (ญี่ปุ่นตะวันตก) จัดขึ้นปีละครั้งในเดือนพฤษภาคมที่สวนสาธารณะในบริเวณปราสาทโอซากา ...
  relevance date