ค้นหา

 
Found: 3
Where: tags — โอซากา [x]

งานเทศกาลไทย มืองโอซากา ครั้งที่ 15

... นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต กรุงโตเกียว ได้เป็นประธานเปิดงานเทศกาลไทย นครโอซากา ครั้งที่ 15 สวนสาธารณะ Taiyo... ... ผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศประจำนครโอซากาและผู้แทนจากเมืองโอซากา และประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย... ... กิจกรรมภายในงานแบ่งเป็นโซนต่างๆ ได้แก่ซนไทยวิลเลียน มีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ...

งานเทศกาลไทย กรุงโตเกียว ครั้งที่ ๑๙

... สถานเอกอัครราชทูต กรุงโตเกียว ร่วมกับหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ของไทยและญี่ปุ่น จัดงานเทศกาลไทย กรุงโตเกียว ... ... และผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นได้กล่าวเปิดงาน ... ... รวมทั้งอดีตเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยด้วย งานเทศกาลไทย กรุงโตเกียวในปีนี้ ... ... และสถานกงสุลใหญ่ นครโอซากา ในเกือบทุกภูมิภาคของญี่ปุ่น ... ... เมืองนาโกยา (๒ – ๓ มิ.ย.) เมืองเซนไ (๑๖-๑๗ มิ.ย.) จังหวัดชิสึโอกะ ...
12/05/2018

งานเทศกาลไทย กรุงโตเกียว ครั้งที่ 17 เปิดตัวขึ้นแล้วอย่างยิ่งใหญ่

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2559 ได้มีพิธีเปิดงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 17 ภายใต้หัวข้อ ... ... และประธานสมาพันธ์ธุรกิจไทย – ญี่ปุ่น งานเทศกาลไทยเป็นงานเผยแพร่อาหารและวัฒนธรรมไทยผ่านอาหาร ... ... และยังมีการขยายการจัดไปยังจังหวัดอื่น ๆ ของญี่ปุ่น เช่น นครโอซากา เมืองนาโกย่า เมืองเซนไ และเมืองชิสึโอกะ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงกระแสความนิยมไทยในญี่ปุ่น ... ... รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เข้าร่วมงานเทศกาลไทย กรุงโตเกียว ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า ...
  relevance date