ค้นหา

 
Found: 3
Where: tags — โอซากา [x]

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 7 กันยายน 2564

... คน จังหวัดคานากาวะ 971 คน กรุงโตเกียว 968 คน จังหวัดโอซากา 924 คน และจังหวัดชิบะ 665 คน  - ผู้เสียชีวิตสะสม ... ... ปีขึ้นไปและเป็นวัคซีนเข็มที่สามของกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งนี้ นาย KONO กล่าวว่าจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีฯ โดยไม่ให้การลงสมัครรับเลือกตั้งหัวหน้าพรรค LDP ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในปัจจุบัน  ...
COVID-19
07/09/2021

รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นองค์ปาฐกถาในงานสัมมนาการลงทุนไทย ที่จังหวัดโอซากา

... ได้เป็นองค์ปาฐกถาในงานสัมมนาการลงทุนไทย ที่จังหวัดโอซากา ในหัวข้อ “Thailand: Advancing ASEAN - Japan Partnership” ซึ่งมีนักลงทุนชาวญี่ปุ่นให้ความสนใจเข้าร่วมถึง ... ... ไม่ว่าจะเป็นกลับสู่ความเป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ กำหนดการเลือกตั้ และพัฒนาการทางบวกด้าน เศรษฐกิจ ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสนับสนุนนักลงทุนชาวญี่ปุ่นในกภูมิภาค ...

2014.03.17 คณะกรรมการการเลือกตั้งและกรมการกงสุลเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูตฯ

... สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ระหว่างวันที่ 15-20 มีนาคม 2557 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557 นายบุญส่ น้อยโสภณ กรรมการการเลือกตั้งและคณะ พร้อมด้วยนางสาวพรพรรณ บัวเกิด ...
25/03/2014
  relevance date