ค้นหา

 
Found: 4
Where: tags — ไฟฟ้า [x] โครงการ [x]

ประธานบริษัท Marubeni (ประเทศไทย) จำกัด เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... ได้ทำธุรกิจที่หลากหลาย อาทิ เส้นใยผ้า อาหาร วัสดุเคมีภัณฑ์ เยื่อกระดาษ โลหะ พลังงาน และกลุ่มกิจการร่วมค้า Marubeni และ Toshiba ยังเป็นผู้จัดหาขบวนรถไฟฟ้าและระบบซ่อมบำรุงให้แก่โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงอีกด้วย
Marubeni
03/03/2020

รองประธานบริษัทมารูเบนิเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... ซึ่งดำเนินกิจการมากว่า 50 ปีปัจจุบัน บริษัทมารูเบนิ ร่วมกับบริษัท JR East และบริษัท Toshiba เป็นผู้ดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง เส้นทางเตาปูน - บางใหญ่
Marubeni
08/06/2016

นาย Taro Aso รอง นรม./ รมว.คลัง ญป. เยือนเมียนมาร์เพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดเขต ศก. พิเศษติละวา

... โดยการก่อสร้างเฟสแรกได้สิ้นสุดลงแล้ว 1. เขต ศก. พิเศษติละวา เป็นโครงการได้รับการพัฒนาโดยบริษัท... ... ขนาดใหญ่ของ ญป. 3 แห่ง ได้แก่ Sumitomo Corporation Marubeni Corporation Mitsubishi Corporation รวมทั้ง JICA ซึ่งถือหุ้นร้อยละ... ... โดยได้ร่วมกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส่วนใหญ่ของติละวา เช่น โรงงานไฟฟ้าพลังความร้อน การเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า...

นาย Taro Aso รอง นรม./ รมว.คลัง ญป. เยือนเมียนมาร์เพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดเขต ศก. พิเศษติละวา

1. เขต ศก. พิเศษติละวา เป็นโครงการได้รับการพัฒนาโดยบริษัท ... ... ขนาดใหญ่ของ ญป. 3 แห่ง ได้แก่ (1) Sumitomo Corporation (2) Marubeni Corporation (3) Mitsubishi Corporation รวมทั้ง JICA ซึ่งถือหุ้นร้อยละ... ... โดยได้ร่วมกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส่วนใหญ่ของติละวา เช่น โรงงานไฟฟ้าพลังความร้อน การเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า...
22/10/2015
  relevance date