ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — 2019 [x]

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลไทย มืองเซนไ ครั้งที่ 7

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต กรุงโตเกียว ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลไทย มืองเซนไ ครั้งที่ 7 สวนสาธารณะโคโตไมืองเซนไ โดยมีนาง ... ... และแขกผู้มีเกียรติอื่น ๆ ของเมืองเซนไ เข้าร่วมพิธีเปิด งานเทศกาลไทย มืองเซนได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ...
  relevance date