ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — 2020 Japan Barrier Free Project [x]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ต้อนรับผู้พิการ ภายใต้โครงการ 2020 Japan Barrier Free Project

... บุญตัน ซึ่งได้รับเลือกตั้งตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการ เป็นเวลา 8 ปี และกำลังเสนอชื่อนางสาวเสาวลักษณ์ ทองก๊วย สมัครเลือกตั้งสมาชิกคณะกรรมการฯ วาระปี ค.ศ. 2021 – 2024 โครงการ 2020 Japan Barrier Free Project ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของผู้พิการ ...
11/09/2020
  relevance date