ค้นหา

 
Found: 5
Where: tags — ACT Bowling Tournament [x]

Ambassador presided over the ACT Bowling Tournament 2019

... spouse and Team Thailand. The Ambassador and staffs of the ASEAN Embassies in Japan as well as the representative from the Ministry of Foreign Affairs and ASEAN-Japan Centre approximately 100 people participated in the event at the Tokyo Port Bowl, Tokyo.   ACT Bowling Tournament is one of the annual activity of ACT which aims to strengthen the relations and encourage the cooperation between the Royal Thai Embassy and ASEAN Embassies in Japan including to raise awareness of ASEAN in Japan community.
07/12/2019

เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานและร่วมการแข่งขัน ACT Bowling Tournament 2019

... ผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น และ ASEAN-Japan Centre เข้าร่วมการแข่งขันรวมทั้งสิ้นประมาณ 100 คน ณ Tokyo Port Bowl กรุงโตเกียว  อนึ่ง ACT Bowling Tournament เป็นหนึ่งในกิจกรรมประจำปีของ ACT ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตอาเซียนประจำญี่ปุ่น ...
07/12/2019

ACT Bowling Tournament 2011

On 23 July 2010, the Ambassador and his wife, together with the embassy’s officers joined ASEAN’s annual bowling game in Tokyo. On 23 July 2010, the Ambassador and his wife, together with the embassy’s officers joined ASEAN’s annual bowling game in Tokyo.
28/07/2011

เอกอัครราชทูตฯ กล่าวเปิดและร่วมการแข่งขัน ACT Bowling Tournament 2016

... ได้กล่าวเปิดและร่วมการแข่งขัน ASEAN Committee in Tokyo (ACT) Bowling Tournament 2016 ณ Tokyo Port Bowl กรุงโตเกียว ในปีนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้รับเชิญให้กล่าวเปิดการแข่งขันในฐานะประธาน ... ... รางวัลชนะเลิศประเภทผู้เล่นหญิงที่ทำคะแนนสูงสุด ACT Bowling Tournament เป็นหนึ่งในกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสถานทูตอาเซียนประจำประเทศญี่ปุ่น ...
28/08/2016

ACT Bowling Tournament

... Runner-upIndonesiaMr.Ronny P.Yulian Toro2nd Runner-upBruneiHE Mr.Mohamad Alias SerbiniTeamChampion TeamBrunei1st Runner-up TeamLao PDR2nd Runner-up TeamMalaysia / The Philippines  On 25 July 2009, Royal Thai Embassy hosted the Annual ACT (ASEAN Committee in Tokyo) Bowling Tournament
06/08/2009
  relevance date