ค้นหา

 
Found: 5
Where: tags — ALFS [x]

大使館は、ALFS2019のチャリティーバザーに参加

2019年4月10日、バンサーン・ブンナーク大使夫妻は、外交官夫人や大使館職員らと共にANAインターコンチネンタルホテルで行われたアジア婦人友好会主催による第43回「Asia-Pacific Festival & Charity ...
ALFS
10/04/2019

Royal Thai Embassy participated in ALFS Charity Bazaar 2019

On 10 April 2019, Ambassador Bansarn Bunnag and Madam Yupadee Bunnag together with spouses of diplomats as well as staff members of the Embassy participated in the “ 43th Asia-Pacific Festival & Charity Bazaar 2019” organized by the Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS) at ANA InterContinental Tokyo. The Bazaar was held by cooperation of 26 ALFS member states in the Asia-Pacific region to raise funds for welfare and disaster relief in the region. On 10 April 2019, Ambassador Bansarn Bunnag and Madam Yupadee Bunnag ...
ALFS Bazaar
10/04/2019

สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานบาร์ซาร์การกุศล ALFS 2019

... บุนนาคและภริยา พร้อมด้วยภริยานักการทูต และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงาน “Asia-Pacific Festival & Charity Bazaar 2019” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 43 โดยสมาคมมิตรภาพสตรีเอเชียแปซิฟิค (ALFS) ณ โรงแรม ANA InterContinental Tokyo โดยงานดังกล่าวเกิดขึ้นจากความร่วมมือจากสมาชิกของสมาคมฯ ทั้งสิ้น 26 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ...
ALFS Bazaar
10/04/2019

タイ大使館でポワンマーライ(花輪)作りワークショップを開催

2019年6月5日、ユパディー・ブンナーク大使夫人は、一般社団法人アジア婦人友好会(ALFS)の生け花グループ対象に大使館ホールでポワンマーライ(花輪)作りワークショップを行いました。 2019年6月5日、ユパディー・ブンナーク大使夫人は、一般社団法人アジア婦人友好会(ALFS)の生け花グループ対象に大使館ホールでポワンマーライ(花輪)作りワークショップを行いました。大使夫人は、生け花グループのリーダーを務めています。このワークショップは、ALFSメンバーや駐日各国大使夫人たちへタイの文化を紹介するために開催されました。また、生け花草月流の増田先生によるデモンストレーションが行われ、参加者の関心を集めました。
ALFS
05/06/2019

The Royal Thai Embassy organized a workshop on making the traditional Thai garland for the ALFS members

On 5 June 2019, Mrs. Yupadee Bunnag, the Ambassador's spouse held a workshop on making your own traditional Thai garland for the Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS), ALFS's Ikebana lesson which Madam Yupadee is a chairman of the group at the Embassy Hall. On 5 June 2019, Mrs. Yupadee Bunnag, the Ambassador's spouse held a workshop on making your own traditional Thai garland for the Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS), ALFS's Ikebana lesson which Madam Yupadee is a chairman of the group at the Embassy Hall....
05/06/2019
  relevance date