ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — ARS Chemical [x]

ผู้บริหารบริษัท Earth Chemical Co.,Ltd เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... คะวะมุระ ผู้จัดการฝ่ายนโยบายต่างประเทศ และนายเคนอิจิ ซะซะคิ ผู้จัดการทั่วไปของบริษัท... ... สารเคมีฆ่าแมลงที่ไม่เป็นพิษต่อผู้ใช้ เครื่องหอมใส่อ่างอาบน้ำ เป็นต้น โดยบริษัทฯ ได้ลงทุนที่ประเทศไทยโดยใช้ชื่อ... ... ได้ลงทุนที่ประเทศไทยโดยใช้ชื่อ ARS Chemical (Thailand) ตั้งแต่ปี 2523 และได้ผลิตสินค้าหลายชนิดเพื่อขายในประเทศไทยและส่งกลับมาขายยังประเทศญี่ปุ่นและยังได้ช่วยเหลือโรงเรียนไทยในย่านทุรกันดารเพื่อเป็นการตอบแทนสังคมอีกด้วย...
20/06/2017
  relevance date