ค้นหา

 
Found: 28
Where: tags — ASEAN [x] อาเซียน [x]

2013.03.28 การจัดสัมมนา Networking Meeting 2014 for Thailand โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับ ASEAN-Japan Centre

... ญี่ปุ่นยังสามารถได้รับประโยชน์จากการใช้ไทยเป็นฐานในการลงทุนในอาเซียน โดยอาจใช้รูปแบบการลงทุนแบบ อาเซียน+1 นอกจากเอกอัครราชทูตฯ แล้ว นายไผท สุขสมหมาย ... ... เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับ ASEAN-Japan Centre จัดสัมมนา Networking Meeting for Thailand ณ ASEAN-Japan Centre โดยมีผู้แทนจากองค์กรภาครัฐและเอกชนญี่ปุ่นเข้าร่วมกว่า ...
31/03/2014

เลขาธิการ ASEAN-JAPAN CENTER เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... กันยายน 2558 นายมาซาทากะ ฟูจิตะ เลขาธิการใหม่ของ ASEAN-JAPAN CENTER (AJC) เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ สีหศักดิ์ ... ... โดยจะมีการจัดสัมมนาและจัดกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน  
09/09/2015

2014.03.06 เอกอัครราชทูตฯ กล่าวเปิดงานแถลงข่าว ไทยนำทัพอาเซียนส่งเสริมการลงทุนชิ้นส่วนยานยนต์ญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2557 เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวเปิดงานแถลงข่าว ไทยนำทัพอาเซียนส่งเสริมการลงทุนชิ้นส่วนยานยนต์ญี่ปุ่น (Thailand: Leading the Pack in ASEAN, Supporting Japans Investment in Auto Parts ณ โรงแรม Imperial, Tokyo โดยงานแถลงข่าวดังกล่าวมีบริษัท Reed Tradex ซึ่งเป็นบริษัทจัดงานแสดงสินค้าชั้นนำของไทยเป็นผู้จัด ...
10/03/2014

เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานและร่วมการแข่งขัน ACT Bowling Tournament 2019

... ยังได้เข้าร่วมแข่งขันพร้อมกับภริยาและสมาชิกทีมประเทศไทยจากสำนักงานต่าง ๆ โดยงานนี้มีเอกอัครราชทูต และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตของประเทศอาเซียนประจำญี่ปุ่น ผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น และ ASEAN-Japan Centre เข้าร่วมการแข่งขันรวมทั้งสิ้นประมาณ 100 คน ณ Tokyo Port Bowl กรุงโตเกียว  อนึ่ง ACT Bowling Tournament เป็นหนึ่งในกิจกรรมประจำปีของ ...
07/12/2019

2013.11.28 เทศกาลดนตรีอาเซียน - ญี่ปุ่น (ASEAN - Japan Music Festival)

... เมื่อเดือนมีนาคม 2554 และได้มีการแนะนำวัฒนธรรมการแต่งกายประจำชาติพร้อมกันนี้ด้วย เทศกาลดนตรีอาเซียน - ญี่ปุ่น จัดโดยคณะกรรมการ ASEAN-Japan Music Festival Executive Committee นำโดยนาย Ryotaro Sugi เอกอัครราชทูตพิเศษสำหรับอาเซียน - ญี่ปุ่น ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ...
17/12/2013

เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะประธานกลุ่มรัฐสภาอาเซียน-ญี่ปุ่นและที่ปรึกษาพิเศษนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นด้านเศรษฐกิจ

... นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นาย Hirofumi Nakasone ประธานกลุ่มรัฐสภาอาเซียน-ญี่ปุ่น (Chairman of Japan-ASEAN Inter-Parliamentary Exchange Group) และนาย Hiroto Izumi ที่ปรึกษาพิเศษนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นด้านเศรษฐกิจ เนื่องในโอกาสการครบวาระของนายบรรสาน ...
04/09/2019

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงาน ASEAN 51st Anniversary Symposium – The Challenges of ASEAN 2018

... ได้เข้าร่วมงาน ASEAN 51st Anniversary Symposium – The Challenges of ASEAN 2018 เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 51 ปีการก่อตั้งสมาคม ASEAN จัดขึ้นโดย ASEANJapan Centre ณ Belle Salle Onarimon Ekimae Hall Tokyo ซึ่งครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศญี่ปุ่นให้มากขึ้น และร่วมกันอภิปรายโอกาสและความเป็นไปได้ของอาเซียนในอนาคตข้างหน้า
08/08/2018

เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าพบคณะกรรมการผู้แทนถาวรของประเทศสมาชิกอาเซียน

... นาย Yoshihiro Seki, State Minister of Economy, Trade and Industry และ นาย Masataka Fujita, Secretary General of ASEAN-Japan Centre เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค และคณะกรรมการผู้แทนถาวรของประเทศสมาชิกอาเซียน ประจำสำนักงานอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา เข้าเยี่ยมคารวะตัวแทนผู้นำระดับสูงญี่ปุ่น ...
CPR ASEAN
20/05/2019

เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานเปิดงาน ASEAN Festival

เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 59 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้เป็นประธานเปิดงาน ASEAN Festival ซึ่งจัดโดยเครือข่ายเยาวชนอาเซียนในญี่ปุ่น (ASEAN Youth Network in Japan) เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและความใกล้ชิดระหว่างเยาวชนของอาเซียนและญี่ปุ่น ผ่านการแสดงวัฒนธรรของประเทศต่าง ...
30/10/2016

คณะนักศึกษาปริญญาโทและเอกจากมหาวิทยาลัย GRIPS เยือนสถานเอกอัครราชทูต

... ซึ่งเข้าร่วมรับฟังบรรยายสรุปหัวข้อ “Evolving Economic Relations between ASEAN and Japan” “NEXUS of Trade and Investment and Economic Integration” และ “The Royal Thai Embassy’s Role and Responsibilities” โดยมีนาย Masataka Fujita ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียน – ญี่ปุ่น และนายณัฐพงศ์ ลัทธพิพัฒน์ ...
GRIPS
16/09/2016
Pages: Prev. 1 2 3 Next
  relevance date