ค้นหา

 
Found: 3
Where: tags — ASEAN [x] ACT [x] ACT Bowling Tournament [x]

Ambassador presided over the ACT Bowling Tournament 2019

On 7 December 2019, Ambassador Singtong Lapisatepun as the Chairman of the ASEAN Committee in Tokyo (ACT) Bowling Tournament 2019 at the Tokyo Port Bowl in Tokyo delivered an opening remark by having an honor of Mr. NAKAYAMA Norihiro, Vice Minister of Foreign Affairs and Mr. FUJITA Masataka, Secretary-General of ASEAN-Japan Center, attended the opening ceremony. On 7 December 2019, Ambassador Singtong Lapisatepun as the Chairman of the ASEAN ...
07/12/2019

เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานและร่วมการแข่งขัน ACT Bowling Tournament 2019

... เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในฐานะประธานการจัดการแข่งขัน ASEAN Committee in Tokyo (ACT) Bowling Tournament 2019 ณ Tokyo Port Bowl กรุงโตเกียว ได้กล่าวเปิดการแข่งขันฯ ... ... ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น และนาย FUJITA Masataka เลขาธิการ ASEAN-Japan Centre เข้าร่วมและกล่าวในช่วงพิธีเปิดด้วย เมื่อวันที่ ...
07/12/2019

ACT Bowling Tournament

... Prince Hotel. The Royal Thai Embassy won the Women’s Individual Champion.    10 ASEAN Embassies’ bowling teams from Thailand, Malaysia, Singapore, the Philippines... ... Vietnam together with the honourable bowing team from the Ministry of Foreign Affairs of Japan (MOFA) also joined in the friendly competition. The final result is as follows;... ... TeamMalaysia / The Philippines  On 25 July 2009, Royal Thai Embassy hosted the Annual ACT (ASEAN Committee in Tokyo) Bowling Tournament
06/08/2009
  relevance date