ค้นหา

 
Found: 144
Where: tags — ASEAN [x]

เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมรัฐมนตรีสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการญี่ปุ่น

... โดยเฉพาะในด้านสาธารณสุขซึ่งทั้งสองประเทศมีความร่วมมือโดดเด่นในการส่งเสริม Universal Health Coverage (UHC) ในประเทศเพื่อนบ้าน โดยรัฐมนตรีสาธารณสุขของไทยก็กำลังจะเดินทางมาประชุม  ASEANJapan Health Ministers Meeting on Universal Health Coverage (UHC) and Population Ageing ที่ญี่ปุ่นในวันที่ 14 – 16 ก.ค. นี้ นอกจากนั้น เอกอัครราชทูตฯ ได้ให้ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการเมืองของไทย ...

อัครราชทูตเข้าร่วมงานเปิดและส่งมอบ อาคาร “ญาณสังวร อนุสรณ์ไทย-ญี่ปุ่น” ณ วัดป่าพุทธรังษี โตเกียว

... cultural and natural landscape” ซึ่งเป็นผลงานของอาจารย์พิษณุ ศุภนิมิตร ซึ่งหลังจากนี้จะนำไปจัดแสดงที่ศูนย์ ASEAN-Japan Center กรุงโตเกียว และที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวต่อไป

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงโตเกียว

... ในฐานะประธานคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงโตเกียว (ASEAN Committee in Tokyo: ACT) ได้นำเอกอัครราชทูตอาเซียนประจำญี่ปุ่น ... ... รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น (H.E. Mr. Kentaro Sonoura, State Minister for Foreign Affairs of Japan) เป็นเจ้าภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือในระดับประชาชนระหว่างอาเซียนกับญี่ปุ่นตามโครงการ ...
ACT
20/12/2016

Tokyo Offices

... Labour Affairs Kami-Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0021 03 5422 7014, 03 5422 7015 03 5422 7016 thailabour@crest.ocn.ne.jp http://japan.mol.go.th/en/ (Documents for download) Office of Economic and Financial Affairs Kami-Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0021 ... ... Bank Public Co., Ltd.,Tokyo Branch Bangkok Bank Bldg., 2-8-10 Nishi-shimbashi, Minato, Tokyo 105 03 3503 3333 03 3502 6420 Asean Promotion Centre on Trade, Invesment and Tourism Central Building, 4-10-3 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104 03 3546 2031 03 3546 ...
10/04/2018
Pages: Prev. 1 ... 11 12 13 14 15
  relevance date