ค้นหา

 
Found: 2
Where: tags — Awamori [x]

เอกอัครราชทูตฯ เยือนจังหวัดโอกินาวะ

... โดยเฉพาะด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และในช่วงค่ำของวันเดียวกัน เอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมกล่าวเปิดงาน Awamori Night ที่โรงแรม ANA Crowne Plaza Okinawa Harborview โดยมีประธานสมาคมผูู้ผลิตเหล้าอาวาโมริแห่ง จ. โอกินาวะ และผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าร่วมด้วย ทั้งนี้ อาวาโมริเป็นเหล้าที่ผลิตจากข้าวไทยโดยใช้เทคนิคการผลิตที่สืบทอดตั้งแต่สมัยอยุธยาและถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมการประชุมเพื่อส่งเสริมการส่งออกเหล้าอาวาโมริ

... และประธานการประชุม The 2nd Meeting of the Project on Enhancement of Export of Ryukyu Awamori ให้เข้าร่วมและกล่าวในการประชุมดังกล่าว... ... ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเหล้าอาวาโมริ เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 61 นายบรรสาน... ... ได้นำมาใช้ในการผลิตเหล้าอาวาโมริเป็นการเฉพาะ อาวาโมริ เป็นเหล้าญี่ปุ่นประเภท...
  relevance date