ค้นหา

 
Found: 7
Where: tags — COVID-19 [x] ในต่างประเทศ [x]

การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ

... ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป เอกสารประกอบการยื่นคำร้อง ... ... ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) สามารถรับบริการด้านกงสุล ... ... เรื่องการทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ Q. การเรียกเก็บและอัตราค่าธรรมเนียมในการทำบัตรประจำตัวประชาชนว่ามีข้อกำหนดเช่นไร ... ... อัตราค่าธรรมเนียมการทำบัตรในประเทศและในต่างประเทศเท่ากันหรือไม่อย่างไร ... ... ไม่ว่าจะทำบัตรในประเทศหรือต่างประเทศก็เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราที่เท่ากัน ...

สถานเอกอัครราชทูตฯ เปิดให้บริการการลงทะเบียนทำบัตรประชาชนออนไลน์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

... ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป เอกสารประกอบการยื่นคำร้อง ... ... ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) สามารถรับบริการด้านกงสุล ... ... เรื่องการทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ Q. การเรียกเก็บและอัตราค่าธรรมเนียมในการทำบัตรประจำตัวประชาชนว่ามีข้อกำหนดเช่นไร ... ... อัตราค่าธรรมเนียมการทำบัตรในประเทศและในต่างประเทศเท่ากันหรือไม่อย่างไร ... ... ไม่ว่าจะทำบัตรในประเทศหรือต่างประเทศก็เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราที่เท่ากัน ...

สรุปภาพรวมเศรษฐกิจญี่ปุ่นปี 2563

... ฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19    ญี่ปุ่นจะรักษาความสมดุลระหว่างการฟื้นฟูเศรษฐกิจกับการป้องกันการแพร่ระบาดของ ... ... เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศโดยรัฐบาลให้เงินช่วยเหลือบางส่วนแก่ผู้ประกอบการ ... ... กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และผลรายงาน ... ... โดยมีปัจจัยจากการเพิ่มขึ้นของการส่งออกยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ไปยังสหรัฐอเมริกาและจีนตามสภาพเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวอย่างไรก็ดี การลงทุนของภาคเอกชนยังคงหดตัวลงร้อยละ ... ... สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียวแจ้งว่า ...

... ญี่ปุ่นประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพิ่มเติม 7 จังหวัดสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

... และหลีกเลี่ยงการใช้ระบบขนส่งสาธารณะในการเดินทางไปทำงาน เป็นต้น 5. เพิ่มความเข้มงวดในการอนุญาตให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าญี่ปุ่น ... ... ที่ญี่ปุ่นมีกับทุกประเทศ/เขตเศรษฐกิจ รวม 11 แห่ง ... ... เนื่องจากปัจจุบัน พบเชื้อไวรัส COVID-19 สายพันธุ์ใหม่ในต่างประเทศ (เช่น สหราชอาณาจักร ... ... มีรายละเอียดตามที่ได้รับแจ้งเพิ่มเติมจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น และตามที่ปรากฏในคำแปลมาตรการฯ ...

... ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง มาตรการการบริหารจัดการการเดินทางกลับไทยของคนไทยในต่างประเทศ

รัฐบาลขอความร่วมมือคนไทยให้ชะลอการเดินทาง จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2563
COVID-19
03/04/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 23 กรกฏาคม 2563

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 2... ... ผู้ติดเชื้อ 61 คน โดยส่วนใหญ่อยู่ในตัวเมืองฟูกูโอกะ / 16 คนไม่ทราบช่องทางการติดเชื้อ ... ... แต่ต้องเป็นผู้ที่เดินทางออกจากญี่ปุ่นก่อนวันที่ทางการญี่ปุ่นประกาศห้ามผู้ที่เดินทางจากประเทศดังกล่าวเข้าประเทศ (เช่น กรณีของไทย สำหรับผู้ที่เดินทางออกจากญี่ปุ่นก่อนวันที่ ... ... จากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นในต่างประเทศ ดังรายละเอียดปรากฏตามเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น  https://www.mofa....
COVID-19
23/07/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 14 มกราคม 2564

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 1... ... ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะ 13 ม.ค. 2564) 304,040 คน (เพิ่มขึ้น ... ... และหลีกเลี่ยงการใช้ระบบขนส่งสาธารณะในการเดินทางไปทำงาน เป็นต้น 5) เพิ่มความเข้มงวดในการอนุญาตให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าญี่ปุ่น ... ... พบเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ในต่างประเทศ (เช่น อังกฤษ ...
14/01/2021
  relevance date