ค้นหา

 
Found: 2
Where: tags — COVID-19 [x]

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2564

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ ... ... (เพิ่มขึ้น 1,917 คน) - จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด ... ... รัฐมนตรีด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจได้ประชุมทางไกลกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ... ... ได้สร้างโรงงานผลิตวัคซีนในเมืองอิเคดะ จังหวัดกิฟุ ซึ่งจะแล้วเสร็จในเดือน ... ... ที่สร้างจากเลือดของผู้ป่วยที่ฟื้นตัวจากเชื้อไวรัส COVID-19 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแก่สถาบันวิจัยหรือบริษัทที่ต้องการนำไปศึกษาวิจัยต่อได้ตั้งแต่เดือน ...
26/03/2021

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 17 เมษายน 2563

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 17 เมษายน 2563 ❖ ผู้ติดเชื้อในประเทศญี่ปุ่น 9... ... คนจากวันก่อนหน้า) (เอกสารแนบ) จังหวัดที่มีการติดเชื้อมากที่สุด ... ... จังหวัดอิชิกาวะ จังหวัดกิฟุ จังหวัดไอจิ และ จังหวัดเกียวโต ... ... ขอให้ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละแห่ง ...
COVID-19
17/04/2020
  relevance date