ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — FOODEX JAPAN 2016 [x] BOI [x]

อัครราชทูตบรรยายแก่คณะศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 – 4 ของ BOI

... ตลอดจนแนวทางการขยายโอกาสการดำเนินธุรกิจในประเทศญี่ปุ่นแก่คณะศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 – 4 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 นายภควัต ตันสกุล อัครราชทูต ... ... นอกจากนี้ คณะศูนย์เศรษฐกิจฯ ยังได้ร่วมชมงาน FOODEX JAPAN 2016 มหกรรมแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ...
  relevance date