ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — Hiroshima [x]

เอกอัครราชทูตฯ เยือนจังหวัดฮิโรชิมะ

... รวมถึงเพื่อเข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปีของสมาคมฮิโรชิมะ - ไทย ในด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เมื่อปี 2559 มูลค่าการค้ารวมระหว่างไทยกับฮิโรชิมะ ... ... โดยสถาบันการศึกษาของฮิโรชิมะที่มีความร่วมมือกับไทย คือ 1) Hiroshima University 2) Prefectural University of Hiroshima 3) Elizabeth University of Music 4) Kinki University 5)Hiroshima Kokusai ...
24/05/2017
  relevance date