ค้นหา

 
Found: 10
Where: tags — IM Japan [x]

IM JAPAN 新会長が大使を表敬訪問

2020年7月16日、シントン・ラーピセートパン大使とサイション・アカニッタヴォン公使参事官(労働)は、公益財団法人国際人材育成機構IM JAPAN の金森仁会長の表敬訪問を受け、日本でのタイ人労働者受け入れ拡大における協力について協議しました。 2020年7月16日、シントン・ラーピセートパン大使とサイション・アカニッタヴォン公使参事官(労働)は、公益財団法人国際人材育成機構(IM ...
IM Japan
16/07/2020

Minister attended the 25th Anniversary of the IM Japan Technical Intership Programme

On 25 November 2018, Mr. Cherdchai Chaivaivid, Minister and Mr. Saichon Akanitvong, Minister Counsellor (Labour) attended the 25th Anniversary of the IM Japan Technical Intership Programme at the Tokyo Prince Hotel. In his greetings, Minister Cherdchai mentioned the role of IM Japan that accepted On 25 November 2018, Mr. Cherdchai Chaivaivid, Minister and Mr. Saichon Akanitvong, Minister Counsellor (Labour) ...
IM Japan
25/11/2018

องค์กร International Manpower Development Organization (IM Japan) เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

ด้วยเมื่อวันที่ 24 ก.พ. 59 นาย Kyoei Yanagisawa ประธานเจ้าหน้าที่บริหารองค์กร International Manpower Development Organization (IM Japan) พร้อมคณะผู้บริหาร ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ด้วยเมื่อวันที่ ...
24/02/2016

อัครราชทูตเข้าร่วมงานครบรอบ 25 ปี โครงการฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค IM Japan

... อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงาน ได้เข้าร่วมงานครบรอบ 25 ปี โครงการฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์กร IM Japan ที่โรงแรมโตเกียว ปริ๊นซ์ อัครราชทูตเชิดชายได้กล่าวถึงบทบาทในช่วงระยะเวลา 18 ปี องค์กร IM ...
IM Japan
25/11/2018

International Manpower Development Organization (IM Japan) paid a courtesy call on the Ambassador

On 24th February 2015, Mr. Kyoei Yanagisawa, President of International Manpower Development Organization (IM Japan) along with the Management Team paid a courtesy On 24 th February 2015, Mr. Kyoei Yanagisawa, President of International Manpower Development Organization (IM Japan) along with the Management Team paid a courtesy visit to H.E. Ambassador Bansarn ...
24/02/2016

ประธานผู้บริหารขององค์กร IM Japan เข้าเยี่ยมคารวะ เอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 นาย Hitoshi Kanamori ประธานผู้บริหารคนใหม่ขององค์กร IM Japan ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภภิเศษพันธุ์ และนายสายชล อกนิษฐวงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ...
IM Japan
16/07/2020

คณะยุวทูต IM Japan จากโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 6 ปี 2559 เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559 คณะยุวทูต IM Japan จากโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 6 ปี 2559 จำนวน 20 คน พร้อมด้วยผู้แทนจากกระทรวงแรงงาน ...

2013.09.24-30 โครงการรักษาและส่งเสริมภาพลักษณ์ไทยเชิงรุกในญี่ปุ่น

... ได้หารือกับเยือนหน่วยงานราชการญี่ปุ่นหลายแห่ง อาทิเช่น สำนักงานท่องเที่ยว (Japan Tourism Agency) กระทรวงที่ดิน ระบบโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม ... ... และสัมภาษณ์ผู้ฝึกงานชาวไทยรองอธิบดีกรมการกงสุุลมอบของที่ระลึกให้แก่เจ้าหน้าที่จาก IM Japan      นอกจากนี้ คณะฯ ยังได้เยี่ยมชมบริษัท Tsuda Industrial ...
08/10/2013

คณะยุวทูตโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่นขององค์กร IM Japan เยี่ยมสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

... จำนวน 17 คน ที่เดินทางมาประเทศญี่ปุ่นตามโครงการยุวทูตแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่นขององค์กร IM Japan(International Manpower Development Organization, Japan) ในโอกาสที่มาเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยได้กล่าวต้อนรับและบรรยายความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นที่มีมาอย่างลึกซึ้งและยาวนาน ...
09/03/2015

2013.09.24-30 Strategic Project on Promoting and Preserving Thailands Image in Japan

The Royal Thai Embassy invited representatives from Thailand’s government agencies and media to Japan during 24-30 September 2013 under the Royal Thai Embassy’s strategic project on promoting and preserving Thailand’s ... ... technical interns interview Deputy Director General of Department of Consular Affairs delivered present to representative of IM Japan With assistance from the Office of Labour Affairs, the group also had a chance to visit Tsuda Industrial Co., Ltd. to ...
08/10/2013
  relevance date