ค้นหา

 
Found: 3
Where: tags — JETRO [x]

รองประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ดร. ยุริ ซะโต รองประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยได้หารือเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศไทยทางด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว ตลอดจนความเป็นไปได้ที่จะร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง 130 ...
JETRO
25/04/2016

การเยือนญี่ปุ่นของรองนายกรัฐมนตรีสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

... (เคดันเรน) อีกด้วย รองนายกรัฐมนตรีสมคิดฯ ยังได้พบหารือกับภาคเอกชนชั้นนำของญี่ปุ่น เช่น ประธาน JETRO และบริษัทชั้นนำที่ดำเนินกิจการที่สอดคล้องกับนโยบายจัดตั้ง Super Clusters ของไทย รวมทั้งได้บรรยายในสัมมนา ...

สถานการณ์เศรษฐกิจญี่ปุ่น ม.ค. - มี.ค. 2557

... ความสัมพันธ์เศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่น 3.1 การค้า จากสถิติของ JETRO ช่วงเดือน ม.ค. – ก.พ. 2557 มีมูลค่ารวม 8,573.91 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ... ... ทำให้มีอุปสงค์ต่อชิ้นส่วนและอุปกรณ์รถยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ที่ลดลง 3.2 การลงทุน แม้จะเกิดสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง ...
16/06/2014
  relevance date