ค้นหา

 
Found: 3
Where: tags — JETRO [x]

นายกรัฐมนตรีและผู้นำลุ่มน้ำโขงเข้าร่วมการสัมนา Mekong – Japan Investment Forum เชิญชวนภาคธุรกิจญี่ปุ่นเข้ามาร่วมพัฒนาและและเติบโตไปกับไทยและประเทศลุ่มน้ำโขง

....00 น. ตามเวลาท้องถิ่น พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และผู้นำลุ่มน้ำโขงเข้าร่วมการสัมนา Mekong ... ... ซึ่งจัดโดยองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) ณ โรงแรม Palace Tokyo กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และได้กล่าวแสดงวิสัยทัศน์ ...

การเยือนญี่ปุ่นของรองนายกรัฐมนตรีสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

... การเยี่ยมคารวะนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น การพบปะหารือกับนายทาโร... ... ซึ่งรับผิดชอบการเจรจา TPP นายโมโตโอะ ฮายาชิ รัฐมนตรีเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม... ... ยังได้พบหารือกับภาคเอกชนชั้นนำของญี่ปุ่น เช่น ประธาน JETRO และบริษัทชั้นนำที่ดำเนินกิจการที่สอดคล้องกับนโยบายจัดตั้ง...

สรุปภาพรวมเศรษฐกิจญี่ปุ่นปี 2563

... นโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีซูกะ ตามที่นายกรัฐมนตรีซูกะ โยชิฮิเดะได้แถลงต่อรัฐสภาญี่ปุ่นในวันรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อ 16 กันยายน 2563           1.1 ฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ... ... การค้า และอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (METI) และ Japan External Trade Organization (JETRO) ได้ให้เงินสนับสนุนแก่บริษัทที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างห่วงโซ่อุปทานในต่างประเทศ ...
  relevance date