ค้นหา

 
Found: 8
Where: tags — JETRO [x]

PM and Mekong leaders welcome Japanese private sector to join in development of Mekong sub-region

... Minister’s statement is as follows: The Prime Minister commended JETRO for organizing the event for all stakeholders to be able to share visions and opinions on how to mobilize cooperation for sustainable growth of the Mekong sub-region. He also thanked JETRO for its crucial role in promoting Japanese investment in Thailand. According to the Prime Minister, Mekong sub-regional countries are adjusting themselves to the current world. The 5-year Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy (ACMECS) Master Plan has been approved with an aim for the development of seamless connectivity in physical, regulatory, and people aspects. Thailand has also implemented the 20-year national strategy to focus on quality ...
09/10/2018

Ambassador delivered opening remarks at JETRO's Thai Investment Seminar

... at the JETRO's Thai Investment Seminar organized by Board of Investment, Thailand (BOI) and Siam Commercial Bank (SCB) at the JETRO Headquarter in Tokyo. Taking this opportunity, Ambassador Bansarn emphasized that the Thai economy has been continuously ... ... government's comprehensive strategy including the amendment of investment laws and related regulations, the establishment of economic special zone and Eastern Economic Corridor (EEC) which aimed to promote 10 sections of innovative industry. Representatives ...
27/04/2018

Ambassador gave a speech at JETRO

... already operating or planning to enter in Thailand, organized by JETRO. On 27 November 2015, H.E. Ambassador Sihasak gave a lecture at a seminar and networking event for Japanese companies already operating or planning to enter in Thailand, organized by JETRO.In his talks, H.E. Ambassador Sihasak touched upon the updated political and economic situations in Thailand and also explained about future prospects for Thailand-Japan economic relations.
27/11/2015

Ambassador and Madame hosted a farewell lunch in honour of Mr. & Mme. Setsuo Iuchi, the new President of JETRO Bangkok.

On 2 Aug. 2011, the Ambassador and Madame hosted a farewell lunch in honour of Mr. & Mme. Setsuo Iuchi,the new President of JETRO Bangkok.  Mr. Haruhiko Ozasa, Planning Dept. of JETRO,and the Heads of the Embassy’s Commercial, Economic and Investment, and Industrial Offices also attended. On 2 Aug. 2011, the Ambassador and Madame hosted a farewell lunch in honour of Mr. & Mme. Setsuo Iuchi, the new President of JETRO Bangkok.  Mr. Haruhiko Ozasa, Planning Dept. of JETRO,...
11/08/2011

เอกอัครราชทูตฯ ได้รับเกียรติกล่าวเปิดงานสัมมนา EEC: Thailand 4.0 in Action

... ได้รับเกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา EEC: Thailand 4.0 in Action ซึ่งจัดโดยสำนักงาน EEC ร่วมกับธนาคารมิซูโฮะ BOI และ JETRO ณ ห้องประชุม เคดันเรน ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูต ได้กล่าวถึงการลงทุนในเขต Eastern Economic Corridor หรือ EEC ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ...
EEC Keidanren
04/07/2018

2012.12.18-19 ดร. ศุภชัย พานิชภักดิ์ เลขาธิการ UNCTAD รับรางวัล Asia Cosmopolitan Awards

... และองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) และร่วมแสดงความยินดีกับ ดร. ศุภชัย พานิชภักดิ์ ... ... เป็นรางวัลนานาชาติที่จัดตั้งโดยจังหวัดนาราและสถาบันวิจัยเศรษฐกิจอาเซียนและเอเชียตะวันออก (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2555 และเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ ...
26/12/2012

Ambassador joined the Press Conference for ProPak Asia 2010 Road Show to Japan

... the Japanese business in Thailand , the Ambassador referred to the occasion of the Foreign Minister of Thailand meeting with JETRO and Japanese businessmen recently in Bangkok that the Minister cited the Japanese business would not be impacted by the ... ... potential for foreign investments with its well-built financial foundation. Moreover, the Thai Government would implement an economic stimulus package phrase II for the amount of 1.43 trillion baht from 2009-2012 emphasising on infrastructure projects....
25/02/2010

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ

... โดยเฉพาะนโยบายการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ซึ่งญี่ปุ่นได้มีส่วนร่วมในโครงการลงทุนต่าง ... ... ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศญี่ปุ่น (JETRO) รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชนและสถาบันการเงินของประเทศญี่ปุ่น ...
30/07/2019
  relevance date