ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — JTA [x]

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงาน JTA Evening Cool Party 2017

... และนายเทสุเกะ คิตายามะ ประธาน JTA เป็นประธานเปิดงาน รวมทั้งนายฟูมิโอะ ... ... กรมเอเชียและโอเชียเนีย กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้กล่าวชนแก้ว ... ... ได้กล่าวถึงเจตนารมณ์ในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับประเทศไทย ในขณะที่เอกอัครราชทูตฯ ... ... และยืนยันว่าจะปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกันให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป โดยเฉพาะปีนี้เป็นปีครบรอบ ...
31/07/2017
  relevance date