ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — Japan Foundation [x] ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ [x]

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศไทยเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ

ระหว่างวันที่ 5 – 9 มกราคม 2562 นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางเยือนญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมการประชุม ... ... ประธานศูนย์อาเซียนญี่ปุ่น นายฮิโรยาสุ อันโดะ ประธาน Japan Foundation นายยาซูชิ ทานากะ รองผู้อำนวยการ Japan International ...
  relevance date