ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — Japan-ASEAN Inter-Parliamentary Exchange [x]

อัครราชทูฯ เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับ กลุ่ม Japan-ASEAN Inter-Parliamentary Exchange

เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 60 อัครราชทูคว นสกุล เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับ กลุ่ม Japan-ASEAN Inter-Parliamentary Exchange สมาชิกวุฒิสาญี่ปุ่น ร่วมกับเอกอัครราชทูและผู้แทนระดับสูงของประเทศอาเซียน ...
22/02/2017
  relevance date