ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — MOECO [x]

ประธานบริษัท MOECO เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... ในการสำรวจและผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติในพื้นที่อ่าวไทย และพื้นที่อื่น ๆ รวม 12 โครงการ อนึ่ง MOECO มีสัดส่วนการถือครองโดยบริษัท Mitsui & Co.,Ltd ร้อยละ ... ... ๆ ร้อยละ 5.7 ทั้งนี้ ได้เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2513 และได้ก่อตั้งสำนักงานในปี 2515 ซึ่งเป็นสำนักงานในต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุด จนกระทั่งปัจจุบัน
04/09/2018
  relevance date