ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — Mega Event & Festivals Business Forum & Matching [x]

เอกอัครราชทูตฯ กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน Mega Event & Festivals Business Forum & Matching

... ได้เข้าร่วมงานและกล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน Mega Event & Festivals Business Forum & Matching ณ ห้อง South Peacock โรงแรม... ... มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้จัดงานท้องถิ่นเกี่ยวกับความพร้อมและศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมนานาชาติโดยเน้นด้านศิลปวัฒนธรรม... ... ได้บรรยายเกี่ยวกับการให้การสนับสนุนเอกชนญี่ปุ่นเข้าไปจัดมหกรรมนานาชาติด้าน Content ในต่างประเทศ อนึ่ง สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในการไปจัดมหกรรมและเทศกาลขนาดใหญ่ในไทยภายใต้แผน...
  relevance date